Заказать по телефону прямо сейчас!
(+99412) 493 17 04,  (+99451) 312 24 40   Заказать звонок
Доставляем заказы в Баку, регионы Азербайджана и страны мира!
При заказе свыше 20 манат доставка по Баку бесплатна!
ru | en | az
Добро пожаловать, Гость!
   Войти   |   Регистрация
Ваша корзина
Ваша корзина пуста

İnsan Dünyadan Əvvəl

Код товара 6493
ISBN: 9789952814835
Издательство: "Qədim Qala"
Переплёт: Мягкий
Вес, гр:  300
Наличие товара:  нет в наличии
4,20 AZN  %15   3,57 AZN
(Голосов: 2, Рейтинг: 5)
     
Внимание! При сумме заказа от 20 манат - доставка по г. Баку бесплатная

Как купить этот товар? Подробная информация

Как оплатить? Подробная информация

Доставим в любой район Азербайджана, Баку, мира.

Стоимость доставки по районам Азербайджана 2 AZN за 1 кг. Доставка осуществляется в течение 5 рабочих дней.


Gördüyünüz bu kitab 4 hissəli “İnsan” kitabının birinci cildidir. Bu kitab böyük filosof-alim Əllamə Tə¬¬ba¬tə¬ba¬inin “İnsan” əsəri əsasında qələmə alın¬¬¬mış¬dır. Kitabda insanın dünyadan əvvəlki həyatı, dünya aləminə gə¬¬¬¬lə¬nə qədər hansı yaradılış mərhələlərindən keçməsi bəyan olun¬muş¬¬dur. İs¬lam düşüncəsinə görə bu əzəmətli varlığın  mövcudiyyəti dün¬¬ya¬dan əv¬vəl başlamış və dün¬yadan son¬ra da davam edəcəkdir. Dün-ya bu əzə¬¬mətli varlığın həyatının bilinən tərəfidir. Dünyadan əv¬vəl¬ki həyatı isə in¬¬san üçün qaranlıqdır. Kitabda insan həyatının qa¬ran¬lıq və müəmmalı olan bu tərəfi barədə geniş məlumat verilmişdir. Dün¬yada yaşayan adəm övladı üçün keçmişini bilməsi bu günü və gə¬ləcəyi üçün mü¬hüm¬dür. Bu kitab sizi yadınızdan çıxmış uzaq keç¬mi¬şinizə aparacaqdır. Ke第mişinizi mərhələ-mərhələ gözlərinizin önün¬də canlandıracaq, unut¬du¬¬ğunuz həqiqətləri yenidən yada sa¬la¬caq¬dır.

Назад в раздел