Make phone order right now!
(+99412) 493 17 04   (+99412) 493 04 12   (+99451) 312 24 40   Phone order
We deliver orders in Baku, the Azerbaijani regions and countries of the world!
Shipping for Baku is free for ordering more than 20 manat!
ru | en | az
Welcome, Guest!
Sign in   |   Registation
Your cart
Your shopping cart is empty.

Hüquq fəlsəfəsi

Code 25338
Genre: Право/Hüquq
ISBN: 9789952362626
Author: Gustav Radbruch
Publishing house: Qanun Nəşriyyatı
Binding: Soft
Weight, g:  300
Availability:  in stock
11,99 AZN  %15   10,19 AZN
(votes: 4, rating: 4.75)
     
Attention! Shipping for Baku is free for ordering more than 20 manat

How to buy this item? Full information

How to pay? Detailed information

Delivery to any region of Azerbaijan, Baku, world.

Delivery costs to regions of Azerbaijan 2 AZN per 1 kg. Delivery is carried out within 5 working days.


Görkəmli alman alimi hüquqa mədəni dəyər baxışını əsaslan­dırır. Onun təhlilinin əsasını hüquqda şəxsiyyətin üstünlüyü və müstəsnalığı təşkil edir.

Hüququ ədalət iradəsi kimi müəyyən edərək, Radbrux qeyd edir ki, bu iradəni “udan” qanunlar qeyri-gerçəkdir və icra olunmamalıdır. Müəllif hüququn ayrı-ayrı institutlarını – mülkiyyət, müqavilə, nikah – təhlil edərək öz fikrini inkişaf etdirir və öz ideyalarını yuridik praktikaya tətbiq etməyin yollarını göstərir.

Fəlsəfi-hüquqi fikrin klassikasına çevrilərək, Q.Radbruxun bu kitabı hüququn mahiyyəti haqqında indiyədək davam edən ənənəvi və aktual fikir mübadiləsinin üzvi hissəsidir.

Kitab hüquqşünaslar, filosoflar, alimlər, praktiklər, tələbələr və doktorantlar üçün nəzərdə tutulmuşdur.Back to the section